ПОРЪЧКОВА МОБИЛНА КУХНЯ

Поръчкова мобилна кухня Мерцедес 
В момента работи и може да се види действаща на Ул. Одрин 84 в София